APIS Spółka Akcyjna Budowa domu od A do Z


fundamenty

dom na hali

stan surowy otwarty w trakcie prac

gotowy dom

budowa domu - etapy


ETAP 1. Przygotowanie

 1. Wybór działki
 2. Wybór projektu
 3. Wybór wykonawcy
 4. Finasowanie budowy

ETAP 2. Pozwolenie na budowę

 1. Uzyskanie pozwolenia
 2. Wybór projektu
 3. Przygotowanie placu budowy
 4. Przyłącza

ETAP 3. Budowa

 1. Fundamenty / piwnice
 2. Stan surowy otwarty
 3. Stan surowy zamknięty
 4. Wykończenie i instalacje

ETAP 4. Odbiór i użytkowanie

 1. Odbiór
 2. Użytkowanie